สาขา เชียงราย 376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
สำนักงานประเทศลาว เคาน์เตอร์ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง
สปป.ลาว บูทที่ 3/4 ด่านวังเต่า
เมืองปากเซ ประเทศลาว
โทร 089-0404783
เเฟ็กซ์ 009-856302801717
สาขา พัทยา 583/13
หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
02-8058800
เเฟ็กซ์ 02,8139227
02-4290554

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ 214/300 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
สาขาช่องเม็ก 409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725


 การประชุมโครงการ อาเซียนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พันธมิตร จีน เยอรมัน ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกา

ทางด้าน โดยบริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ โดยการนำของ คุณเวียงไซ ตำแหน่งผู้จัดการ  ได้เข้ารวมการประชุมกับสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในกลุ่มประเทศอาเซียน และพันธมิตร เนื้อหาการประชุมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายความคิดเห็นในเครือข่ายระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตร ใช้เวลาการประชุม 5 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่22-25 กรกฎาคม 2559  โดย  Smilethai Co.Ltd คุณเวียงไซ และคณะ ได้เข้ารวมการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน และพันธมิตร เพื่อขยายความเข้าใจ ในด้านการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ในการประชุมครั้งนี้บรรยากาศโดยทั่วไป เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนในด้านธุรกิจการบริการ ทัวร์ รถเช่า ตลอดถึงโรงแรมและร้านอาหาร มีการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวชั้นนำ ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนการประชุมและความคิดเห็น ทำให้เกิดบรรยากาศในการลงทุน ในอุสาหกรรมการท่องเที่ยวในสปป.ลาว 

คุณเวียงไซ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า การพบปะ ของนักลงทุนในประเทศอาเซียนว่า บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ตลอดจนบริษัทนครโชคชัยทราเวล และบริษัทในเครืออย่างบริษัทนครโชคชัยคาร์เร็นท์ มีแผนในการพัฒนา และการลงทุนในสปป.ลาว และในประเทศไทยด้านรถเช่า บริษัทจะเพิ่มปริมาณ รถเช่าพร้อมคนขับในแขวงต่างๆของสปป.ลาว ให้ครอบคลุม และจัดตั้งในส่วนต่างๆ เพื่อรองรับนักเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น และต้องการใช้บริการรถเช่าอย่างครอบคลุม ได้อย่างทั่วถึง

คุณเวียงไซ ยังกล่าวเสริมอีกไปว่า ปัจจุบันสปป.ลาวได้จัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ แขวงจำปาสัก แขวงสะหวันเขต และนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเชิญนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และพันธมิตรให้เข้ามาลงทุนถูกต้องตามกฎหมาย โดยการรับรองของสปป.ลาว ได้สนับสนุนโยบาล เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชียวชาญ ให้คำแนะนำ

 

 

สำนักงาน สไมส์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด โทร 02-8139228,02-4290523,02-4290545
สาขา พัทยา 583/13 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางระมุง จังหวัดชลบุรีโทร 038-221498,เเฟ็กซ์ 038-221498
สาขา สามพราน 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร 02-8139228 ,02-4290523,02-4290545,02-4290553,02-8058800 เเฟ็กซ์ 02,8139227,02-4290554
สาขา ช่องเม็ก เคาน์เตอร์ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว บูทที่ 3/4 ด่านวังเต่า เมืองปากเซ ประเทศลาว โทร 089-0404783,เเฟ็กซ์ 009-856302801717