กลับหน้าแรก วิธีจองทัวร์ เกี่ยวกับเรา รถที่ใช้เดินทาง ทีมงาน ใบประกอบธุรกิจ โพสรูปทริปที่ผ่านมา

เขื่อนสิรินธร

ความเป็นมาของเขื่อนสิรินธร

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วยังอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนในแถบภูมิภาคนี้ ทั้งทางด้านทางชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดการก่อสร้างโครงการ ได้เริ่มในเดือนมิถุนายน 2511   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนามเขื่อนว่า " เขื่อนสิรินธร " การก่อสร้างตัวเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าระยะแรกแล้วเสร็จในปี 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนสิรินธร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2514ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อย อันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธรตัวเขื่อน   มีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 142.2 เมตร ( จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
โรงไฟฟ้า   ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ 3 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 12,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้ง ทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์.
การเดินทาง เขื่อนสิรินธรอยู่ในตัว อ.สิรินธร ห่างจาก กทม.ประมาณ 800 กม.มาได้โดยนั่งรถมุ่งสู่อุบลราชธานีตามถนนสายมิตรภาพประมาณ 737 กม.แล้วเดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 217 เข้าสู่ อ.พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก เพื่อเข้าสู่เขื่อนสิรินธรชมอ่างเก็บน้ำ ร้านอาหาร มุม พักผ่อน และ สนามกีฬาบรมราชกุมารี

เขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่ในอำเภอสิรินธร 13 กม ก่อนถึงด่านช่องเม็ก ทัวร์ส่วนใหญ่ใช้บริการรับประทานอาหารเช้าที่นี่ ก่อนลงลาวใต้

 

บรรยากาศยามเช้าสวยงาม กับเขื่อนสิรินธร

บรรยากาศกับวิวหน้าตำหนักสมเด็จพระเทพ

ตำหนักสมเด็จพระเทพ

ศาลาแซน้อย

อาหารเช้าแสนอร่อย

กลับไปทัวร์ลาวใต้โปรแกรมยอดขายดี 2 ปีซ้อน